Atrakcje

Formularz zgłoszeniowy dla twórców atrakcji podczas Tsuru Japan Festival 2017

Zgłaszanie atrakcji odbędzie  się od 1.10.2017 do 24.10.2017 za pomocą maila zgłoszeniowego atrakcje@tsuru-club.pl. Odpowiedź o przyjęciu atrakcji odbędzie do 2 tygodni od otrzymania przez organizację zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie odrzucenie atrakcji bez podania powodu.

Formularz zgłoszeniowy musi zawierać:

Imię i nazwisko:
Adres email:
Numer telefonu:
Numer RID:
Pseudonim (Zostanie użyty w informatorze):
Nazwa atrakcji:
Typ atrakcji:
Opis do informatora (Maksymalnie 400 znaków):
Opis dla Organizatora:
Planowany czas (w godzinach):
Potrzebny sprzęt:
Potrzebne materiały/oprogramowanie:
Dodatkowe informacje:

Regulamin zgłaszania atrakcji  na konwent Tsuru Japan Festival 2017

§ 1. Informacje ogólne

 1. Twórcą atrakcji staje się osoba, która zgłosi w odpowiednim czasie chęć poprowadzenia swojej atrakcji. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie. Zostanie ona przyjęta przez odpowiedniego koordynatora atrakcji.
 2. Zgłaszanie atrakcji odbędzie  się od 1.10.2017 do 24.10.2017 za pomocą maila zgłoszeniowego atrakcje@tsuru-club.pl
 3. Odpowiedź o przyjęciu atrakcji odbędzie do 2 tygodni od otrzymania przez organizację zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie odrzucenie atrakcji bez podania powodu.
 5. Atrakcje o tematyce erotycznej (typu Hentai, Ecchi, Yuri i Yaoi) będą od razu odrzucane.
 6. Twórcom atrakcji przysługują zniżki za każdą godzinę poprowadzonych atrakcji:
 •         1h atrakcji 25% zniżki
 •         2h atrakcji 50%zniżki
 •         3h atrakcji 75% zniżki
 •         4h atrakcji 100% zniżki
 •         Zniżki się sumują do 100%
 1. Atrakcja musi trwać minimum 1h zegarową a maksymalnie 4h
 2. W przypadku kiedy jedną atrakcję prowadzą dwie osoby, zniżka dzieli się na te dwie osoby.

Twórca konkursów, wiedzówek itp. jest zobowiązany do odebrania nagród przed swoimi atrakcjami.

 1. Jeśli twórca atrakcji nie może przybyć z jakiegoś  powodu na konwent lub nie może poprowadzić atrakcji na konwencie jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu najpóźniej tydzień przed konwentem.
 2. Odbiór zniżki/zwrotu za prowadzenie atrakcji będzie możliwy pod koniec konwentu bądź po odbytych się atrakcjach.
 3. Organizator lub powołane przez niego osoby mają prawo sprawdzenia, czy atrakcja prowadzona przez twórcę atrakcji się odbywa. Jeśli dana atrakcja się nie odbędzie lub dojdzie do jej opóźnienia i nie zostanie to  zgłoszone do organizatora godzinę przed jej rozpoczęciem, prowadzącemu nie będą przysługiwały zniżki.
 4. Godziny proponowane poprowadzenia poszczególnych atrakcji przez prowadzących atrakcje są tylko sugestiami i nie są pewnymi godzinami atrakcji. Organizator zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji bez informowania ich twórców.