HELPERZY

Podstawowe informacje dotyczące zgłoszeń na Helpera

 

Zgłoszenia odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy  ZGŁOŚ!

Nabór na helperów ruszy 01.10.2017 a zakończy się 30.10.2017 o 23:00.

Chętni będą mieli możliwość zgłaszania się poprzez specjalny formularz umieszczony na stronie.

O wyniku naboru będziemy informować drogą mailową do 48 godzin od nadesłania zgłoszenia.

Aby zostać helperem należy:

 • mieć wykupiony bilet w systemie ramiel.pl;
 • w dniu konwentu mieć ukończone 16 lat;
 • być gotowym i zdeterminowanym do pracy przy organizowaniu konwentu;
 • być dostępnym od piątku (10.11.17r.) od 17:00 do niedzieli (12.11.17r.) do 18:00;
 • być gotowym do pracy w grupie z super ekipą.

Główne zadania helpera to:

 • dbanie o porządek na terenie imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
 • niesienie pomocy uczestnikom imprezy;
 • pomoc przy organizowaniu konwentu oraz po jego zakończeniu;
 • pomoc przy przygotowaniu sal panelowych i sypialnych;
 • wykonywanie zadań zleconych przez organizatora lub koordynatora.

Helperom zapewnia się:

 • jedną darmową wejściówkę dla znajomego;
 • pakiet gadżetów;
 • miejsce do spania;
 • posiłki oraz napoje;
 • zwrot kosztów biletu, gdy wywiąże się ze swoich zadań.

Regulamin dla helperów

 1. Helper jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Każde wykroczenie będzie karane usunięciem z konwentu bez zwrotu kaucji.
 2. Helperem może zostać każda osoba po ukończeniu 16 roku życia.
 3. Helperzy zobowiązani są do podporządkowania się Organizatorom, koordynatorom, pracownikom ochrony oraz medykom.
 4. Obowiązkiem helpera jest pomoc innym, nawet gdy nie jest w danej chwili na dyżurze.
 5. Helper musi opłacić wejściówkę PRZED rozpoczęciem konwentu.
 6. Zwrot pieniędzy nastąpi po zakończeniu konwentu. W przypadku gdy helper nie wywiąże się ze swoich obowiązków Organizator może nie zwrócić pieniędzy za wejściówkę.
 7. Organizator może dodatkowo wynagrodzić helpera gdy stwierdzi, że znacznie wybiegał on poza swoje obowiązki.
 8. Helper winien stawić się na konwencie w godzinach wyznaczonych w formularzu zgłoszeniowym, a opuścić konwent może po uzyskaniu zgody Organizatora.
 9. Helper ma obowiązek stawiać się na wyznaczonych zebraniach chyba, że koordynator zwolni go z tego obowiązku.
 10. Helperowi zabrania się wnoszenia na teren konwentu używek bądź bycia pod ich wpływem. Nie stosowanie się do tego pkt. regulaminu skutkuje natychmiastowym wydaleniem z konwentu bez zwrotu pieniędzy.
 11. Koszty naprawy każdego uszkodzenia spowodowanego przez helpera zostaną pokryte z kaucji. W razie dodatkowych strat Helper jest zobowiązany do pokrycia ich kosztów z własnych środków.
 12. Helper zobowiązany jest do przestrzegania grafiku. Każde zmiany powinny zostać wcześniej uzgodnione z Organizatorem lub koordynatorem.
 13. Helper ma prawo zgłosić się z każdym problemem do koordynatora lub Organizatora. W szczególności dotyczy to złego samopoczucia, problemów z uczestnikami lub innym współpracownikami.
 14. Helper ma obowiązek zgłaszania każdego wykroczenia popełnionego przez uczestnika, innego helpera lub koordynatora.
 15. Helperowi zabrania się oddawania darmowych wejściówek/opasek.
 16. Helperów winien zachować wysoką kulturę osobistą wobec uczestników i innych członków ekipy organizacyjnej.
 17. W przypadku jeśli helper ma kupiony Bilet VIP przysługuje mu zwrot standardowej kwoty a nie ceny Pakietu VIP.