MEDIA

Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o akredytację medialną

 

Osoba ubiegająca się o akredytację medialną wysyła formularz zgłoszeniowy na mail: media@tsuru-club.pl. Akredytacje medialne przyjmowane są od 1.10.2017 do 29.10.2017 do godziny 23:59. Odpowiedź o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia otrzymają Państwo najpóźniej do 5.11.2017. Nadesłanie zgłoszenia o ubieganie się o akredytację medialną zgadzają się równocześnie z regulaminem współpracy medialnej. Samo nadesłanie wniosku nie świadczy o uzyskaniu akredytacji medialnej!

Formularz zgłoszeniowy musi zawierać informacje:

 1. Nazwa redakcji:
 2. Link do strony WWW/Fanpage:
 3. Zakres działań:
 4. Zasięgi/Ilość subskrypcji/Ilość polubień:
 5. Imię i nazwisko akredytowanego, funkcja i nr RID (Ramiel):
 6. Dodatkowe informacje/linki do publikacji poszczególnych osób:

 

Regulamin dla osób ubiegających się o akredytację medialną/dla patronatów medialnych

podczas Tsuru Japan Festival 2017

1. Informacje Ogólne

 

 1. Osoba/redakcja, która chce ubiegać się o akredytację medialną zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i nadesłania go na adres mailowy: media@tsuru-club.pl w okresie od 1.10.2017 do 29.10.2017 do godziny 23:59. Po tej dacie wnioski nie będą już przyjmowane. Osoby akredytowane dostaną odpowiedź na swoje wnioski najpóźniej do 5.11.2017r.
 2. W wypełnionym formularzu muszą znajdować się takie informacje jak:
  • Nazwa redakcji;
  • Link do strony WWW/Fanpage;
  • Zakres działań;
  • Zasięgi/Ilość subskrypcji/Ilość polubień;
  • Imię i nazwisko akredytowanego, funkcja i nr RID (Ramiel);
  • Dodatkowe informacje/linki do publikacji poszczególnych osób.

Wniosek nie zawierający którejś z tych informacji może nie zostać wzięty pod uwagę. Wnioski zawierające informacje nieprawdziwe będą od razu odrzucane.

 1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy o akredytację medialną podczas Tsuru Japan Festival 2017 oznacza równoznaczną zgodę na ten regulamin oraz na regulamin ogólny imprezy.
 2. W przypadku odrzucenia wniosku o akredytację organizator nie jest zobowiązany do podania przyczyny jego odrzucenia.
 3. Osoby składające wniosek o akredytację medialną muszą być zarejestrowane w systemie Ramiel.pl.
 4. W przypadku przyjęcia wniosku, osoba z akredytacją medialną (lub redakcja):
  1. Jest zobowiązana sporządzić relację, foto relację i/lub wideo relację (zależnie od typu składanego wniosku) z wydarzenia podczas jego trwania.
  2. Ma obowiązek opublikowania swoich dzieł (zdjęć, relacji, wideo itp.) stworzonych podczas wydarzenia na swojej stronie/mediach społecznościowych/Fanpage/inne do 7 dni po zakończeniu wydarzenia. W razie zmian co do tego terminu taka osoba powinna uzgodnić to bezpośrednio z organizatorem ds. mediów.
  3. Ma obowiązek publikowania na swojej stronie/mediach społecznościowych/Fanpage/inne informacji dotyczących samej imprezy, atrakcji na niej się odbywającej oraz gości przybywających na imprezę (min. 1-2 posty/artykuł na 12 dni). Dni na publikację zaczynają naliczać się z momentem otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o akredytację medialną.
  4. Upoważnia organizację Tsuru oraz osoby z nią współpracujące do wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych treści oraz dzieł stworzonych przez taką osobę (redakcję) podczas imprezy.
 5. Każda redakcja ma prawo zgłosić maksymalnie 3 osoby we wniosku akredytacyjnym. Zależnie od wielkości redakcji, zasięgów, ilości polubień, subskrypcji, ale także ilości wniosków o akredytację medialną, organizator będzie przydzielał ilość wejściówek: 1, 2 lub 3 akredytacje na redakcję.
 6. Patronaty medialne mają prawo do większej ilości wejściówek medialnych.
 7. O otrzymaniu akredytacji przez kolejno wymienione osoby we wniosku złożonym przez redakcję będzie zależeć: kolejność ich wymienienia (pierwsza wymieniona osoba ma największą możliwość otrzymania akredytacji itd.), ich funkcja oraz ich dobytek (portfolio).
 8. Organizator ma prawo przyznać większą ilość akredytacji medialnych redakcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 9. Akredytacje medialne będą do odebrania w punkcje akredytacyjnym podczas całego wydarzenia tj. od godziny 9:00 11.11.17r. do 14:00 12.11.17r. z wyłączeniem godzin 23:00-6:00 z 11.11.17r. na 12.11.17r. – w tych godzinach drzwi szkoły będą zamknięte.
 10. Osoba z akredytacją medialną otrzymuje podczas akredytowania się: smycz z identyfikatorem dla mediów, przepaskę na rękę oraz informator.
 11. W przypadku nieprzestrzegania przez osoby medialne powyższego regulaminu oraz regulaminu ogólnego imprezy Organizator ma prawo taką osobę wydalić z terenu imprezy, oraz będzie ona musiała ponieść koszta karnetu dwudniowego.
 12. W przypadku wszelkich kwestii spornych rozstrzygane będą one na korzyść organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu bez uprzedniej informacji.